Poznaj mnie lepiej

Podczas pracy psychoterapeutycznej stosuję metody terapii integracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii psychoanalitycznej i systemowej. Korzystam więc z dorobku wielu nurtów, aby jak najgłębiej zrozumieć i pomóc. Do wspólnej pracy zapraszam nastolatków oraz dorosłych, którzy doświadczają problemów emocjonalnych w relacjach, w życiu prywatnym oraz w zawodowym. Wspieram ludzi mających trudność w utrzymaniu bliskości w relacjach, rozpoznawaniu i kierowaniu swoimi emocjami, żyjących z poczuciem dominacji złości, smutku, zazdrości, lęku, wstydu i innych trudnych uczuć. Ponadto pracuję z osobami które chcą bliżej poznać siebie, mechanizmy kierujące decyzjami i zachowaniami, przyglądać się sobie, a tym samym rozwijać się i podnosić jakość relacji z innymi oraz ze sobą. Oferuję również wsparcie w formie poradnictwa dla rodziców doświadczających trudności w relacji z młodzieżą i dziećmi w każdym wieku.

Anna Czajkowska

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Psychiatryczne we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Staż zawodowy odbyłam na Klinicznym Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam podczas wieloletniej pracy z dorosłymi i młodzieżą, w ośrodkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych oraz w prywatnym gabinecie, a także pracując w zespole psychologiczno- pedagogicznym w szkole gimnazjalnej. Jestem założycielką Szkoły Życia w Rodzinie, w ramach której prowadzę seminaria, z ramienia Familylab Association – organizacji założonej przez Jespera Juula, wspierającej rodziców w relacjach z dziećmi i nastolatkami. Jestem pedagogiem specjalizującym się w resocjalizacji młodzieży, swój warsztaty pracy wciąż poszerzam, uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach, pogłębiam ponadto wiedzę z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.  Ukończyłam szkolenie doskonalące warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi sytuacją trudną w rodzinie oraz w zakresie prowadzenia mediacji i interwencji kryzysowej, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prowadzę prywatny gabinet w Bielsku Białej. Przyjmuję również pacjentów online poprzez gabinet internetowy Wellbee.

Pracuję w oparciu o wysokie standardy i zasady ustalone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Wartością nadrzędną jest dla mnie zasada poufności, wyjątek stanowią informacje związane z zagrożeniem zdrowia lub życia niepełnoletniego pacjenta, o których informowani są rodzice.

bądźmy w kontakcie

skontaktuj się z nami