Oferta

Początek:

Pierwsze 3 sesje mają charakter konsultacji. Służą one zebraniu tzw. wywiadu diagnostycznego, ustalenia tematu, z którym pacjent przychodzi i określenia warunków dalszego kontaktu. Określone więc zostają obszary problemowe oraz cele – a na tej podstawie proponuję psychoterapię, bądź poradnictwo psychologiczne lub pedagogiczne. Ważnym aspektem jest również ustalenie częstotliwości sesji, stałych godzin ich odbywania się. Czasami potrzebna jest dodatkowa konsultacja z innym specjalistą, np. psychiatrą, endokrynologiem, dietetykiem.

W czasie sesji terapeutycznych…

Terapia którą oferuję zwykle jest terapią długoterminową. Nie opiera się na radach ani ćwiczeniach, czy luźnych rozmowach o tym “jak żyć”. Terapeuta i pacjent siedzą naprzeciwko siebie. Pacjent może swobodnie wyrażać myśli, emocje, wszelkie odczucia związane ze swoim przeżywaniem przeszłości, codzienności, a także swoim odczuwaniem relacji z terapeutą. Jest to ważne ponieważ leczenie odbywa się w oparciu o relację terapeutyczną osoby leczonej z psychoterapeutą. Aktywność terapeuty zależy od etapu leczenia, natomiast nastawiona jest szczególnie na analizę, stawianie hipotez i wspólne nazywanie stanów emocjonalnych w jakich znajduje się pacjent, jego postaw i wzorów relacji. Terapeuta jest przez cały czas bardzo uważny na to, co dzieje się z pacjentem i nim samym podczas sesji, formułuje na podstawie zgromadzonego materiału interpretacje. Mają one na celu w zrozumiały sposób przybliżyć pacjentowi to co kryje się w nieświadomości. Psychoterapia nie jest więc procesem czysto intelektualnym- mapę naszej wspólnej drogi tworzą emocje. 

Czas i miejsce trwania sesji

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut. Odbywają się w Ośrodku Terapii Ciała i Umysłu "Dobre Miejsce" przy ul. Żywieckiej 191.

Częstotliwość spotkań

Sesje terapeutyczne zalecane są z większą częstotliwością, jednak w zależności od możliwości pacjenta i terapeuty odbywają się minimum 1 raz w tygodniu – decyzję o częstotliwości podejmujemy wspólnie.

bądźmy w kontakcie

skontaktuj się z nami