Konsultacje dla rodziców

Kluczem do rozwiązania większości problemów w rodzinie jest wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, aby mogli pewnie i mądrze przewodzić swojemu dziecku i budować z nim autentyczną relację. Impulsem do sięgnięcia po pomoc specjalisty mogą być aktualne trudności życiowe czy zmiany w rodzinie takie jak rozwód, śmierć, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły. Mogą to być również trudności w komunikacji między rodzicami i dzieckiem, niepokój rodziców związany z pogorszeniem samopoczucia dziecka, podejmowanie przez nie nieadekwatnych do wieku lub destrukcyjnych zachowań. 

Konsultacje są skierowane do rodziców którzy

Konsultacje mogą pomóc rodzicom spojrzeć całościowo na dziecko i środowisko w którym funkcjonuje, nie mają natomiast charakteru uniwersalnych porad czy gotowych rozwiązań. Podczas konsultacji wychowawczych przyglądamy się dotychczasowym relacjom, zasadom panującym w danej rodzinie i rozważamy ich zmianę, która może doprowadzić do lepszego funkcjonowania. Czasem rodzina potrzebuje niewielkiego wsparcia, które zamyka się w kilku spotkaniach, zdarza się również, że problem wymaga większej ilości konsultacji. Bywa również tak, że gdy zapoznamy się z daną sytuacją, kierujemy do odpowiednich specjalistów dziecko, rodziców lub całą rodzinę.

Pracując z rodzicami podczas konsultacji zachęcamy do poszukiwania własnej drogi świadomego rodzicielstwa, pogłębiania relacji z dzieckiem i stawania się dla niego coraz bliższą osobą oraz wyrozumiałym i cierpliwym przewodnikiem.

bądźmy w kontakcie

skontaktuj się z nami